นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการ สำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่มอบสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยให้แก่คนงานของบริษัท อทาโส คอนสตรัคชั่น จำกัด สาขาส่วนต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์

06 กรกฏาคม 2564

     นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่มอบสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยให้แก่คนงานของบริษัท อทาโส คอนสตรัคชั่น จำกัด สาขาส่วนต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์ โดยมีนางสาวบุปผา เรืองสุด ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นางสาวลัดดา แซ่ลี้ รองโฆษกสำนักงานประกันสังคม นางบุญพา ไชยวงศา ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่ เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 ณ บริเวณแคมป์คนงานก่อสร้างของบริษัท อทาโส คอนสตรัคชั่น จำกัด สาขาส่วนต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

     สำนักงานประกันสังคม มีความห่วงใยผู้ประกันตน โดยจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท จ่ายเป็นเงินสดทุก 5 วัน แก่ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากการปิดแคมป์ ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)