เมื่อวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมหารือกับ นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย และคณะ ในประเด็น : แนวทางการช่วยเหลือ และมาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันโควิด-19 ในแคมป์แรงงานก่อสร้าง

03 มิถุนายน 2564

     เมื่อวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมหารือกับนายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย และคณะ ในประเด็น : แนวทางการช่วยเหลือ และมาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันโควิด-19 ในแคมป์แรงงานก่อสร้าง โดยมี นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พลตำรวจตรี นันทชาติ ศุภมงคล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมหารือ ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 กระทรวงแรงงาน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
     ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 30,000 ชิ้น และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 96 ขวด เพื่อนำไปส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19