ร่วมออกรายการ “สายด่วนรัฐสภา”

19 มีนาคม 2564

     นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ ในฐานะรองโฆษกสำนักงานประกันสังคม ร่วมออกรายการ “สายด่วนรัฐสภา” โดยมีนายอานันท์ จันทร์ศรีเป็นผู้จัดรายการ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคม รวมทั้งการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ พร้อมตอบปัญหาของผู้ชมและผู้ฟัง ตลอดจนเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมของประชาชน และไขประเด็นที่สงสัยเรื่อง      
     1. การลงทะเบียน โครงการ ม33เรารักกัน ขอให้ผู้ประกันตนกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง โดยเฉพาะการกรอกเลขหลังบัตรประชาชนช่วงนี้อยู่ระหว่างทบทวนสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 15-25 มีนาคม 2564 ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” และสำหรับผู้ประกันตนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ให้ติดต่อสำนักงานประกันสังคมได้ทั่วประเทศ                  
     2. สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40           
     3. การสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 หลังจากออกจากงาน หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อทางสายด่วน 1506 หรือเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง   
ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ทีวีดิจิทัล ช่อง 10 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ถนนประดิพัทธ์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร