“นายจรินทร์ จักกะพาก เข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงแรงงาน ”

28 พฤศจิกายน 2560

นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงแรงงาน โดยมีนายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับและแสดงความยินดี เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณหน้าห้องทำงานปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 อาคารกระทรวงแรงงาน