พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่สถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 (Thailand Labour Management Excellence Award 2018)

25 สิงหาคม 2561

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่สถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 (Thailand Labour Management Excellence Award 2018) พร้อมเยี่ยมชมบูธของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยมีนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวรายงาน พร้อมนายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมร่วมงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

       ในการนี้สำนักงานประกันสังคม ศูนย์สารนิเทศร่วมให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการเพิ่ม ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ และการคืนสิทธิผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคม