“นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เดินทางไปตรวจเยี่ยมสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

28 พฤศจิกายน 2560

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เดินทางไปตรวจเยี่ยมสำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาสิชล เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และให้ข้อเสนอแนะ พร้อมมอบนโยบายรณรงค์ให้ นายจ้าง/ลูกจ้างใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รองรับนโยบาย Thailand 4.0 โดยมี นางสาวเสาวทิพย์ บุญศิริ ประกันสังคมจังหวัด นครศรีธรรมราช นายปรพัชร นุ้ยกูล หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาสิชล ข้าราชการ และพนักงาน เข้าร่วมรับฟัง เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักงานประกันสังค