พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดอบรมสัมมนา “ทิศทางการพัฒนา ศักยภาพกำลังแรงงานในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ในพื้นที่อันดามัน ยุค 4.0”

17 สิงหาคม 2561

     พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดอบรมสัมมนา “ทิศทางการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ในพื้นที่อันดามัน ยุค 4.0” โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาฝีมือแรงงานในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการตามทิศทางการพัฒนาในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและวางแผนแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ

     ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน สมาคมและองค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการและบุคลากรในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง) พร้อมด้วยนายศิลา แก้วตะพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นางมารศรี ใจรังษี ประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต และข้าราชการในจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับ

     ในการนี้ ศูนย์สารนิเทศร่วมกับ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต ออกบูทนิทรรศการ รับสมัครมาตรา 40 เช็คสิทธิประโยชน์ พร้อมเล่นเกมและแจกของรางวัล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ ห้องฝึกอบรมไวท์เฮ้า โรงแรมโบ๊ทลากูน รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต