พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานโครงการ “สร้างการรับรู้ประกันสังคมมาตรา 40 กลุ่มอาชีพแท็กซี่และมอเตอร์ไซค์รับจ้าง”

08 สิงหาคม 2561

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานโครงการ “สร้างการรับรู้ประกันสังคมมาตรา 40 กลุ่มอาชีพแท็กซี่และมอเตอร์ไซค์รับจ้าง” พร้อมนายจรินทร์ จักกะพากปลัดกระทรวงแรงงาน นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมงาน ภายใต้ Concept “สปส.จัดให้ Taxi สุขใจ วินมอเตอร์ไซค์สุขจริง” เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระเข้าสู่ระบบประกันสังคมมากยิ่งขึ้น พร้อมสามารถนำไปขยายผลร่วมเป็นกระบอกเสียงรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้แรงงานอิสระรวมถึงประชาชนทั่วไปที่ใช้บริการแท็กซี่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ได้รับรู้ผ่านช่องทางการสื่อสารของกลุ่มอาชีพ ตลอดจนให้ความสำคัญกับการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุม และดูแลผู้ประกอบอาชีพอิสระให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงและมีหลักประกันชีวิต โดยมีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 600 คน 

        หลังจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและผู้บริหาร ร่วมกันปล่อยคาราวานรถแท็กซี่และมอเตอร์ไซค์รับจ้าง จำนวน 70 คัน ด้านหน้าศูนย์ประชุมวายุภักษ์

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา 
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร