นายภูมา ธรรมกุล รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่งานทะเบียนและเงินสมทบ รุ่นที่ 2

08 สิงหาคม 2561

นายภูมา ธรรมกุล รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่งานทะเบียนและเงินสมทบ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2561  และได้ปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับงานทะเบียนและงานเงินสมทบ เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนา ได้รับความรู้ เพิ่มพูนทักษะเทคนิค พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงรับทราบสภาพปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไข ทำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร