“นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านแรงงานตามนโ

28 พฤศจิกายน 2560

นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านแรงงานตามนโยบายรัฐบาล รับฟังประเด็นปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะจากภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดของกระทรวงแรงงานเขตตรวจราชการภาคใต้ 9 จังหวัด โดยมีนายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมและผู้บริหารกระทรวงแรงงานร่วมรับฟัง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช