นายภูมา ธรรมกุล รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานเปิดนิทรรศการภาพวาดนานาชาติ “ความจริง ความเมตตา ความอดทน”

08 สิงหาคม 2561

นายภูมา ธรรมกุล รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานเปิด นิทรรศการภาพวาดนานาชาติ “ความจริง ความเมตตา ความอดทน” ร่วมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม ภายในงานมีการบรรยายโดย ทันตแพทย์ไพฑูรย์ สุริยวงศ์ไพศาล ผู้แทนกลุ่มจิตรกร ฝ่าหลุนอาร์ต กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ การสาธิตการฝึกกายและจิตแบบฝ่าหลุนต้าฝ่า เพื่อนำไปใช้ในการผ่อนคลายความเครียดในการทำงาน  รวมทั้งการแสดงเล่นดนตรีจีน ผีผากับกู่เจิง

นิทรรศการดังกล่าวเปิดแสดงระหว่างวันที่ 6 – 10 สิงหาคม 2561 ในเวลา 9.00 - 15.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 สำนักงานประกันสังคม