สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

08 สิงหาคม 2561

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน  จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

          นางพรพรรณ ศุภนคร ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพสำนักงานประกันสังคม พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน  9 รูป

 หลังจากนั้น นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดกรวยถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ร่วมลงนามถวายพระพร และบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม  เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ และอาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม