นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และ นายภูมา ธรรมกุล รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและคำแนะนำในการทำงาน แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น

08 สิงหาคม 2561

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และ นายภูมา ธรรมกุล รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม   ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและคำแนะนำในการทำงาน แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น จากกรณีที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น เกิดเหตุฟ้าผ่าหม้อแปลงไฟฟ้าทำให้เกิดเพลิงไหม้ ส่งผลให้ภายในอาคารได้รับความเสียหายจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้

โดยมีนางภัทรินทร์ พัฒนจักร ประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น รายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และได้ดำเนินการจัดตั้งสำนักงานศูนย์บริการประกันสังคมชั่วคราว เพื่อให้บริการนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตนได้อย่างต่อเนื่องบริเวณด้านหน้าอาคารไปก่อน โดยจะดำเนินการจัดหาสถานที่ตั้งสำนักงานศูนย์บริการประกันสังคมชั่วคราวแห่งใหม่อีกครั้ง เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น