“นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ตรวจเยี่ยมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมรา

28 พฤศจิกายน 2560

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ตรวจเยี่ยมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และให้ข้อเสนอแนะ พร้อมมอบนโยบายในการรณรงค์ให้นายจ้าง/ลูกจ้าง ใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รองรับนโยบาย Thailand 4.0 โดยมี นายราวิ ราชรักษ์ หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง ข้าราชการ และพนักงาน เข้าร่วมรับฟัง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช