นายสรวิศ ยังน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 มอบเงิน สิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตให้แก่ทายาทเนื่องจากผูกคอเสียชีวิตภายในบ้านพัก

05 พฤษภาคม 2563

        เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้นายสรวิศ ยังน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 มอบเงินสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตให้แก่นางสาวประไพ ยอดประดิษฐ์(น้าสาว) ซึ่งเป็นทายาทของนางสาวนิธิวดี แซ่เตี๊ย อายุ 50 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 เนื่องจากผูกคอเสียชีวิตภายในบ้านพัก จำนวนทั้งสิ้น  98,577.52 บาท 
        - ค่าทำศพ จำนวน 40,000 บาท
        - เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต  จำนวน 27,800 บาท
        - เงินบำเหน็จชราภาพกรณีเสียชีวิต จำนวน 30,777.52 บาท
ณ วัดคลองเตยใน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร