นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมคณะผู้บริหาร สำนักงานประกันสังคม รับมอบหน้ากากอนามัยจากโรงพยาบาลการุณเวช ปทุมธานี

28 เมษายน 2563

     นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม รับมอบหน้ากากอนามัยจากโรงพยาบาลการุณเวช ปทุมธานี เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ในส่วนงานบริการของสำนักงานประกันสังคม ใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19             
     เมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 ณ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม