พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีประทานโล่รางวัลสตรี ทำงานดีเด่น ประจำปี 2563

11 มีนาคม 2563

     พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีประทานโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2563 โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นางสาวบุปผา เรืองสุด รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมผู้บริหารกระทรวงแรงงาน เฝ้ารับเสด็จ ทั้งนี้มีข้าราชการสังกัดสำนักงานประกันสังคม เข้ารับประทานรางวัลสตรีทำงานดีเด่น 2 สาขา ได้แก่ รางวัลสาขาสตรีผู้ปฎิบัติการภาคราชการดีเด่น นางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 1 จังหวัดปทุมธานี และรางวัลสาขาสตรีผู้แนะแนวด้านอาชีพดีเด่น นางสาวประกายมาศ ทรงมะลิ ครูฝึกฝีมือแรงงาน ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 5 จังหวัดสงขลา เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร