พิธีเปิดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “แรงงานสตรี ร่วมแรงร่วมใจ สร้างความเสมอภาคสู่สังคมไทย”

11 มีนาคม 2563

    หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “แรงงานสตรี ร่วมแรงร่วมใจ สร้างความเสมอภาคสู่สังคมไทย” เพื่อให้สตรีทำงานทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง มุ่งมั่นพัฒนาความรู้ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยมี นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นางสาวบุปผา เรืองสุด รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ให้การต้อนรับ ในการนี้ สำนักงานประกันสังคม โดยศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 1 จังหวัดปทุมธานี และ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 5 จังหวัดสงขลา ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร