นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์สด รายการสถานีประชาชน

05 มีนาคม 2563

นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์สด รายการสถานีประชาชน ในประเด็น กระทรวงแรงงานสอนทำเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัย โดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ประชาชนรู้จักการป้องกันโรคโควิท-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ โดยมีนายบุญสงค์ ทัพไชยยุทธ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ร่วมรับฟัง พร้อมนางสาวนิธยากร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 เป็นผู้สาธิต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 14.05 – 15.00 น. ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ