“วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ. 2563

03 มีนาคม 2563

     หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ถวายพระราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร องค์พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย พร้อมเป็นประธานเปิดงาน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อให้แรงงานและช่างฝีมือไทยรวมถึงประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงคุณค่าของแรงงานและช่างฝีมือ โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน และอีกหลายหน่วยงาน เข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม อาคารกระทรวงแรงงาน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร