นายฟิลิปป์ ครีเดลก้า (Mr. Philippe Kridelka) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเบลเยียมประจำประเทศไทย และนายอิเดสบาล แวนเดอ กลาค (Mr. Idesbald van der Gracht) เลขานุการเอกเบลเยียมประจำประเทศไทย เข้าพบนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

24 มกราคม 2563

       Mr.Todsapol Krittawongwiman, Secretary – General, Social Security Office, together with Mr. Puma Tummakul and SSO officers welcomed H.E. Mr. Philippe Kridelka, Ambassador of H.M. the King of the Belgians and Mr. Idesbald van der Gracht, First Secretary on 24 January 2020at Reception Room, 2nd Fl., Administrative Building, SSO. The topics of discussion were the possible future negotiation of a Social Security Agreement (SSA) between Thailand and Belgiumand the collaboration of the two countries in the future.         
       นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วยนายภูมา ธรรมกุล รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับนายฟิลิปป์ ครีเดลก้า (Mr. Philippe Kridelka) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเบลเยียมประจำประเทศไทย และนายอิเดสบาล แวนเดอ กลาค (Mr. Idesbald van der Gracht) เลขานุการเอกเบลเยียมประจำประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม เพื่อหารือความเป็นไปได้ในการจัดทำความตกลงด้านการประกันสังคมระหว่างไทย – เบลเยียม รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานในการจัดทำความตกลงด้านการประกันสังคมของทั้งสองประเทศในอนาคต