พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิด ที่ทำการชั่วคราวสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9

21 มกราคม 2563

     พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดที่ทำการชั่วคราวสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 โดยมี นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 ให้การต้อนรับ ณ อาคารศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

     ในการนี้ ศูนย์สารนิเทศ ร่วมออกบูธเล่นเกม แจกของรางวัล พร้อมประชาสัมพันธ์
งานประกันสังคม