มอบเงินช่วยเหลือทายาทลูกจ้างผู้ประกันตนเสียชีวิต และบาดเจ็บ จากเหตุปล้นร้านทอง ออโรร่า ที่ห้างโรบินสัน ลพบุรี

21 มกราคม 2563

        หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในการนี้นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้มอบหมายให้นางสุชาดา ชี้เจริญ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม และนางสาวสุชาดา เจตนาวณิชย์ ประกันสังคมจังหวัดลพบุรี  มอบเงินช่วยเหลือทายาทลูกจ้างผู้ประกันตนเสียชีวิต และบาดเจ็บ จากเหตุปล้นร้านทอง ออโรร่า ที่ห้างโรบินสัน ลพบุรี เมื่อวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี
        จากเหตุการณ์ ปล้นร้านทองออโรร่า ที่ห้างโรบินสัน สาขาลพบุรี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 20.30 น. ทำให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย และผู้บาดเจ็บ 4 ราย ซึ่งผู้เสียชีวิต จำนวน 2 ราย เป็นลูกจ้าง ผู้ประกันตน จากเหตุการณ์ ดังนี้         
        1. นางสาวธิดารัตน์ ทองทิพย์ อายุ 31 ปี ได้รับค่าทดแทนกรณีตาย  924,000 บาท ค่าจัดการศพ  33,600 บาทเงินบำเหน็จชราภาพ  40,313.66 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 997,913.66 บาท
        2. นายธีรฉัตร นิ่มมา อายุ 33 ปี ได้รับค่าทดแทนกรณีตาย 709,800 บาท ค่าจัดการศพ 33,600 บาท เงินบำเหน็จชราภาพ 67,066.08 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 810,466.08 บาท
        ในเวลาต่อมาได้เข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บจำนวน 2 ราย โดยมีนายแพทย์สมศักดิ์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ให้การต้อนรับ