สำนักงานประกันสังคม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง โครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยรูปแบบบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือที่เรียกในชื่อ Mobile ID หรือ “แทนบัตร”

21 มกราคม 2563

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
เรื่อง โครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยรูปแบบบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
หรือที่เรียกในชื่อ Mobile ID หรือ “แทนบัตร”
ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กรมการปกครอง กรมการขนส่งทางบก และสำนักงานประกันสังคม 
พร้อมร่วมสาธิตระบบแทนบัตร โดยมีนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. นายวีนัส  สีสุข รองอธิบดีกรมการปกครอง
และนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ร่วมลงนาม เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 ณ อาคารหอประชุม
ชั้น 2 สำนักงาน กสทช. ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
      ทั้งนี้ การเข้าร่วมโครงการ Mobile ID ของสำนักงานประกันสังคม ถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการให้บริการ
ด้านต่างๆ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าถึงสิทธิประกันสังคมให้เร็วขึ้น
ง่ายขึ้น ทุกที่ ทุกเวลา ตลอดจนสามารถลดเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ลงได้โดยเฉพาะบัตรประจำตัวประชาชน 
โดยการพิสูจน์และยืนยันตัวตนนั้น จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในการรับบริการต่างๆ จากสำนักงานประกันสังคม