ประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

23 ธันวาคม 2562

     พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ได้รับทราบนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามนโยบายรัฐบาลได้อย่างถูกต้องและนำไปปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมี นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กล่าวรายงาน พร้อม นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุม
     เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี