“ไทยพีบีเอสและเครือข่ายมอบไออุ่นให้พี่น้อง อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2562”

23 ธันวาคม 2562

    หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นตัวแทนเครือข่ายแรงงาน เข้าร่วมโครงการ  “ไทยพีบีเอสและเครือข่ายมอบไออุ่นให้พี่น้อง อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2562” ซึ่งมี ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน กรรมการมูลนิธิไทยพีบีเอส กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อมอบเครื่องกันหนาว อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียนการสอนให้นักเรียนและผู้ประสบภัยหนาว จากปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค โดยมี นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวให้การต้อนรับ
      โดยนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้ ดร.อรุณลักษณ์ ดิษบรรจง ประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมโครงการ
      ในการนี้สำนักงานประกันสังคม โดยศูนย์สารนิเทศ ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม เล่นเกม แจกของรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมงาน พร้อมรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงงานบริการด้านแรงงาน รวมทั้งให้ความรู้ตอบข้อซักถาม ทำงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมตลาดภูดู่ ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์