นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกระทรวงแรงงานร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปี 2562 ครั้งที่ 11

20 ธันวาคม 2562

      นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกระทรวงแรงงานร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปี 2562 ครั้งที่ 11 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกร ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและรณรงค์ให้ตระหนักถึงความเสียสละทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน โดยจะนำโลหิตที่ได้ไปช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยและผู้ประสบอุบัติเหตุต่อไป โดยมีนายสุรพล คุณานันทกุล ผู้อำนวยการ บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวรายงาน
       ซึ่งนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้นางสาวเกตุธริน ไชยศรี ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วยนายธฤต สำราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นางอัจฉราพร พูลสมบัติภิญโญ ประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธี 
       ในการนี้สำนักงานประกันสังคม โดยศูนย์สารนิเทศ ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม เล่นเกมแจกของรางวัลแก่ผู้ร่วมงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562  ณ บริษัท ในกลุ่มสยามสตีล ตำบลพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ