นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและงานเลี้ยงต้อนรับ การประชุมไตรภาคีระดับภูมิภาคอาเซียนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับหุ้นส่วนทางสังคม ครั้งที่ 10

17 ธันวาคม 2562

        เมื่ิอวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและงานเลี้ยงต้อนรับการประชุมไตรภาคีระดับภูมิภาคอาเซียนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับหุ้นส่วนทางสังคม ครั้งที่ 10 โดยมีหม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิด ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร 
        เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในรูปแบบไตรภาคี ภายใต้หัวข้อ การเสริมสร้างหุ้นส่วนทางสังคมและการหลอมรวมการเปลี่ยนผ่านอย่างเป็นธรรมและสมดุลสู่อนาคตของงาน มุ่งเน้นการหารือเกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมาธิการโลก ว่าด้วยการทำงานเพื่ออนาคตที่สดใส แนวคิดริเริ่มขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ว่าด้วยอนาคตของงาน การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดช่วงวัยและการพัฒนาทักษะด้วยอาชีพ