นางสาวบุปผา เรืองสุด รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการประกันสังคมทั่วไทย สู่แรงงานภาคอิสระ ครั้งที่ 3/2562 รุ่นที่ 5-6 (กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล)

16 ธันวาคม 2562

       เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 นางสาวบุปผา เรืองสุด รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการประกันสังคมทั่วไทย สู่แรงงานภาคอิสระ ครั้งที่ 3/2562 รุ่นที่ 5-6 (กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล) ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว สำนักงานประกันสังคม 
       จากนโยบายของหม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ส่งเสริมการคุ้มครอง สิทธิประโยชน์ สร้างหลักประกันทางความมั่นคงของครอบครัว นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม จึงเน้นกลุ่มชุมชน หมู่บ้าน วัด โรงเรียน และให้จัดโครงการประกันสังคมถ้วนหน้าฯ พร้อมทำบันทึกความร่วมมือในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
       โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยผู้ร่วมงานประกอบไปด้วยประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ปลัดจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทุกจังหวัดเข้าร่วมงาน