ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกในสถานประกอบการ

16 ธันวาคม 2562

ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกในสถานประกอบการ จากนโยบายของหม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จัดเตรียมของขวัญภายใต้แนวคิด “พี่น้องแรงงานไทย สุขใจถ้วนหน้ากับของขวัญปีใหม่ 2563” มากกว่าคำว่า “ให้” ...ด้วยรักจากใจกระทรวงแรงงาน จำนวน 5 ชิ้น ซึ่งของขวัญชิ้นที่ 5 ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพของผู้ใช้แรงงานซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตนมุ่งให้ผู้ประกันตนมีสุขภาพแข็งแรงด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการเชิงรุก โดยมีนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวรายงาน  พร้อมผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ร่วมงาน

การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนาย โคจิ  คากิยามะ  ประธานบริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด และนายแพทย์ยิ่งเกียรติ ไพศาลอัชพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มโรงพยาบาลการุณเวช ปทุมธานี ดำเนินการจัดให้บริการตรวจสุขภาพ โดยมีเป้าหมายผู้ร่วมงาน จำนวน 400 คน และหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมจัดกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การปรับพฤติกรรมด้านสุขภาพเพื่อคุณภาพที่ดีของผู้ประกันตนโดยตรงเพื่อให้ได้รับการตรวจสุขภาพและสนใจสุขภาพของตนเองมากขึ้น

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี