ประชุมคณะทำงานศึกษาและขับเคลื่อนนโยบายด้านการประกันสังคม เพื่อการปฏิรูปแรงงาน (Workforce Transformation) ครั้งที่ 1/2562

06 ธันวาคม 2562

      ประชุมคณะทำงานศึกษาและขับเคลื่อนนโยบายด้านการประกันสังคม เพื่อการปฏิรูปแรงงาน (Workforce Transformation) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม จำลอง ศรีประสาธน์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม โดยมี นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาขอบเขตการศึกษานโยบายด้านการประกันสังคมเพื่อปฏิรูปแรงงาน (Workforce ransformation) และรับทราบเรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาและขับเคลื่อนนโยบายด้านการประกันสังคมเพื่อปฏิรูปแรงงาน