การแห่เทียน วันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

12 กรกฏาคม 2562

สำนักงานประกันสังคม จัดงานแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 “การแห่เทียนเป็นประเพณีที่แสดงถึงความศรัทธา ความสามัคคีของชุมชน และเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ธำรงอยู่ต่อไป” โดยมีนางสาวบุปผา เรืองสุด รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม ร่วมทำบุญในครั้งนี้  เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ วัดพุทธปัญญา จังหวัดนนทบุรี