พิธีปิดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ ของกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ 23

12 กรกฏาคม 2562

นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีปิด พร้อมประดับอินทรธนูแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม และรับฟังคำปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี  ในโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ ของกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ 23 โดยมี นายภูมา ธรรมกุล รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธี เมื่อศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562  ณ  โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี