ประชุมหารือเตรียมความพร้อมนำเสนอแผนปฏิบัติการของกระทรวงแรงงาน

12 กรกฏาคม 2562

         นายภูมา ธรรมกุล รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ร่วมประชุมหารือภารกิจและผลงานสำคัญของสำนักงานประกันสังคม พร้อมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมนำเสนอแผนปฏิบัติการของกระทรวงแรงงาน ให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้รับทราบภารกิจของกระทรวงฯ โดยมีนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 อาคารกระทรวงแรงงาน