นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ให้สัมภาษณ์ เดลินิวส์ ออนไลน์

19 มีนาคม 2562

         นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ให้สัมภาษณ์ เดลินิวส์ ออนไลน์ ในประเด็นกฎระเบียบสิทธิประโยชน์ มาตรา 33 และมาตรา 39 และความคุ้มครองของกองทุนประกันสังคม กรณีประสบอันตรายเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน เพื่อให้ นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในสิทธิประโยชน์ของสำนักงานประกันสังคม  เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ชั้น 10 อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว  สำนักงานประกันสังคม