พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน “กิจกรรมส่งเสริมการตรวจสุขภาพให้ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ”

19 มีนาคม 2562

         พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน 
“กิจกรรมส่งเสริมการตรวจสุขภาพให้ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ” นายสมคิด จันทมฤก 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวต้อนรับ  นายมนัส ทานะมัย ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร 
กล่าวรายงาน จังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ผู้ประกันตนในสถานประกอบการแบบเชิงรุก ดำเนินการระหว่างภาครัฐและเอกชน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในเรื่องการตรวจสุขภาพประจำปี ให้แก่ผู้ประกันตน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเสมอภาคด้านสาธารณสุข รณรงค์ให้นายจ้างสถานประกอบการเอาใส่ใจดูลูกจ้าง และเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบาย 4 ส.ของจังหวัด โดย นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 ณ บริษัท เทพคินโช ฟูดส์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร