พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน ในพิธีเปิดงานรวมพลังประชารัฐส่งเสริมการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ ปี 2562 พร้อมร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

19 มีนาคม 2562

      พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานรวมพลังประชารัฐส่งเสริมการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ ปี 2562 พร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวรายงาน นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ผู้แทนจากองค์กรภาครัฐและเอกชน รวมถึง นายกสมาคมที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงนาม เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันที่มั่นคงด้านรายได้ สร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจให้แก่ผู้สูงอายุ ตลอดจนลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาลในด้านสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ 

      ในการนี้ ศูนย์สารนิเทศ ร่วมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม พร้อมเล่นเกมและแจกของรางวัล แก่ผู้ร่วมงาน เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน