พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2562

19 มีนาคม 2562

     พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2562  พร้อมเยี่ยมชมกลุ่มแรงงานนอกระบบที่รับงานไปทำที่บ้าน และมอบเกียรติบัตรให้แก่ภาคีเครือข่ายหมู่บ้านต้นลาน หมู่ที่ 7 ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ที่สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ทั้งหมู่บ้านตามโครงการ“หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า”ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแรงงานนอกระบบให้มีอาชีพ มีรายได้ มีหลักประกันทางสังคม โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมในพิธี เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 ณ ที่ทำการกลุ่มณัฐรดาผ้าฝ้ายเดินเชือก อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่