กองนโยบายและแผนงาน สำนักงานประกันสังคม ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ International Monetary Fund : IMF จำนวน 5 คน

06 กันยานยน 2561

กองนโยบายและแผนงาน สำนักงานประกันสังคม ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ International Monetary Fund : IMF จำนวน 5 คน เพื่อร่วมหารือและทบทวนเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทยรอบครึ่งปี 2561 (Staff Visit) กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย

เมื่อวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม