สำนักงานประกันสังคม จัดประชุมเสวนาวิชาการ “ 28 ปี ประกันสังคม ครอบคลุมทุกระดับ บริการประทับใจ ก้าวล้ำทันสมัยสู่ไทยแลนด์ 4.0

06 กันยานยน 2561

สำนักงานประกันสังคม จัดประชุมเสวนาวิชาการ “ 28 ปี ประกันสังคม ครอบคลุมทุกระดับ บริการประทับใจ ก้าวล้ำทันสมัยสู่ไทยแลนด์ 4.0 ให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม ส่วนกลาง  เขตพื้นที่  จังหวัด/สาขา  เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นายอารักษ์ พรมมณี อดีตอธิบดีกรมการจัดหางาน และอดีตที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางสาวเกตุธริน ไชยศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และนางนิยดา เสนีย์มโนมัย เป็นผู้ดำเนินรายการ เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 ณ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม