นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการ ASEAN TVET CONFERENCE 2018

04 กันยานยน 2561

ายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการ ASEAN TVET CONFERENCE 2018 โดย เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้ นางสาวดวงพร พรพิทักษ์พันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม พร้อมนางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมในพิธี ณ ห้องจูปิเตอร์ บอลรูม 4-6   

การจัดการประชุมทางวิชาการ ASEAN TVET CONFERENCE คู่ขนานไปในระหว่างที่มีการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน  เพื่อ เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการศึกษาด้านเทคนิคและอาชีพ (TVET) และการพัฒนาฝีมือแรงงานในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ในการนี้ศูนย์สารนิเทศร่วมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม พร้อมเล่นเกมแจกของรางวัลแก่ผู้ร่วมงาน  เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561  ณ ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี