พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์ ในโอกาสประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 (WorldSkill ASEAN Bangkok 2018)

04 กันยานยน 2561

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์ ในโอกาสประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 (WorldSkill ASEAN Bangkok 2018) ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 4 กันยายน 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พร้อมเยี่ยมชมการแข่งขันฝีมือแรงงานฯ โดยกิจกรรมการแข่งขันทักษะฝีมือของเยาวชน ทั้ง 10 ประเทศ จำนวน 26 สาขา เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีพ (TVET) ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และสนใจพัฒนาทักษะฝีมือของตนให้ทันต่อเทคโนโลยีและก้าวเข้าสู่การเป็นช่างฝีมือทัดเทียมมาตราฐานสากล อันจะส่งผลต่อการเพิ่มศักรยภาพการผลิตและบริการของประเทศในอนาคต

ในการนี้ ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม ร่วมจัดบูทนิศการและนำกิจกรรมมาจัดแสดงภายในงาน พร้อมตอบซักถามและแจกของรางวัล