สำนักงานประกันสังคมจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 28 ปี ประจำปี 2561

04 กันยานยน 2561

สำนักงานประกันสังคมจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 28 ปี ประจำปี 2561 โดยมี พลตํารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานพิธีมอบโล่รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสำนักงานประกันสังคม จำนวน 19 ราย สถานพยาบาลในดวงใจ จำนวน 17 แห่ง และรางวัลสถานพยาบาลต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค จำนวน 5 แห่ง โดยมีนายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมในพิธี เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 ณ สำนักงานประกันสังคม    

         ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบรถ รับ-ส่ง เพื่อเป็นสวัสดิการ แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม (เส้นทาง หน้าโรงพยาบาลศรีธัญญา-สำนักงานประกันสังคม)