พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน พร้อมเป็นสักขีพยาน ร่วมกับ นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการทางการแพทย์ โครงการรักษา หัวใจ 7/24

04 กันยานยน 2561

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน พร้อมเป็นสักขีพยาน ร่วมกับ นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการทางการแพทย์ โครงการรักษาหัวใจ 7/24 เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างสำนักงานประกันสังคม นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กับ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ ร่วมลงนาม โครงการดังกล่าวเป็นการดูแลโรคหัวใจและหลอดเลือด พร้อมเปิดสิทธิให้แก่ผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบสามารถเข้าถึงการรักษาตลอด 24 ชั่วโมง โดยที่ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาและไม่เสียค่าใช้จ่ายส่วนเกิน ตลอดจนเป็นการยกระดับคุณภาพการบริการสาธารณสุข และสุขภาพของผู้ประกันตน ให้มีมาตรฐานและเท่าเทียมกัน เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  กรุงเทพมหานคร