นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานเปิดการอบรมระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน ครั้งที่ 2

04 กันยานยน 2561

นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานเปิดการอบรมระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน ครั้งที่ 2 ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน สำนัก กอง ศูนย์ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ และจังหวัดปริมณฑล เพื่อให้การดำเนินงานผ่านระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนไปในทางเดียวกัน และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ต่อผู้ประกันตนสูงสุด โดยมีโปรแกรมเมอร์จากบริษัท ทรูทัช จำกัด มาให้ความรู้ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมคอมพิวเตอร์ ชั้น 10 อาคารคอมพิวเตอร์ สำนักงานประกันสังคม