วางพานพุ่มดอกไม้ ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

28 ธันวาคม 2563

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 นางสาวภคมน ศิลานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ รักษาราชการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วยคณะข้าราชการสำนักงานประกันสังคม วางพานพุ่มดอกไม้ ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องใน วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์วงเวียนใหญ่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

วันที่ 28 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชจากพม่าให้แก่ประเทศไทย และเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีเพียงพระองค์เดียว