นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกิจกรรม ทำบุญตักบาตรประจำเดือนธันวาคม 2563 จากวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก จำนวน 9 รูป

27 ธันวาคม 2563

     นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกิจกรรม ทำบุญตักบาตรประจำเดือนธันวาคม 2563 จากวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก จำนวน 9 รูป โดยมีนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมผู้บริหารข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธีและทำบุญตักบาตร เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณลาน ชั้น 1 และบริเวณรอบองค์พระพุทธสุทธิธรรมบพิตร กระทรวงแรงงาน ดินแดง กรุงเทพฯ