ประชุมคณะอนุกรรมการ พัฒนาส่งเสริมด้านความปลอดภัย ครั้งที่ 16/2563

22 ธันวาคม 2563

     สำนักงานประกันสังคม โดยสำนักงานกองทุนเงินทดแทน จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาส่งเสริมด้านความปลอดภัย ครั้งที่ 16/2563 ระหว่างวันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรม ชฎา แอท นคร จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมเยี่ยมชมคลินิกโรคจากการทำงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และบริษัท เซาท์เทิร์น เคมิคอล จำกัด โดยมีนายสาลี่ สุขเกิด เป็นประธานในการประชุม และมีนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมคณะนุกรรมการ เข้าร่วมประชุม