รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ตรวจเยี่ยมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช

22 ธันวาคม 2563

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการทำงานแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ประสบภัยน้ำท่วมและตรวจแนะนำติดตามผลการดำเนินงานภายใต้สภาวะวิกฤต โดยมีนายอาณัติ ศิลปรัศมี รักษาการประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช