รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานประกันสังคม จังหวัดระยอง สาขาปลวกแดง

15 ธันวาคม 2563

       นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง สาขาปลวกแดง  พร้อมนายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน  นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสมพงษ์ โสภณ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง  นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดระยอง และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี 

      สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง สาขาปลวกแดง มีนายจ้างในความรับผิดชอบจำนวน 2,856 แห่ง ลูกจ้าง จำนวน 250,000 คน ที่ทำการปัจจุบันเป็นอาคารเช่าเพื่ออำนวยความสะดวกผู้ประกันตนและนายจ้างเป็นสำคัญ จึงมีการก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง สาขาปลวกแดง เพื่อตอบสนองการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย ด้านอาคารสถานที่รองรับการให้บริการที่เพียงพอให้กับผู้ประกันตนและนายจ้างมีความพึงพอใจสูงสุด พร้อมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
       ในการนี้ โรงพยาบาลระยองร่วมออกบูธฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับผู้เข้าร่วมงาน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 ณ สถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง สาขาปลวกแดง บริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล สี่แยกพวงมาลัย  หมู่ 5 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง